HomeÚklidové práceZahradní práceLesnické práceKontakt
Vnější úklidové práce
V létě i zimě provádíme ruční i strojní údržbu pěších a motoristických komunikací, ruční úklid veřejných ploch zeleně (travnatých ploch, keřů…). Služby nabízíme pro soukromé subjekty, obce a městské části.

Z naší nabídky:

-      mechanizovaný úklid motoristických komunikací, dvorů...
-      mechanizovaný úklid pěších komunikací
-      ruční úklid a dočišťování pěších komunikací
-      oplach pěších komunikací tlakovou vodou
-      zimní údržba motoristických komunikací
-      zimní údržba pěších komunikací
-      úklidy okolo kontejnerových stání
-      vývoz odpadkových košů
-      ruční úklid z ploch zeleně (travnaté plochy, keře...)
-      likvidace černých skládek
-      odstraňování náletových dřevin
-      chemické a mechanické odstraňování plevele z pěších komunikací