HomeÚklidové práceZahradní práceLesnické práceKontakt
Zahradní práce
Zahradnické práce a služby zahrnují téměř všechny činnosti spojené s výsadbou a údržbou zeleně, komunální, firemní a pro soukromé subjekty.


Výběr za námi nabízených prací:

-      sečení trávy
-      odborná péče o veřejnou zeleň
-      hrabání listí
-      seč ruderálního porostu křovinořezem
-      odstraňování náletových dřevin
-      řez keřů a stromů
-      celoroční údržba venkovní zeleně
-      zakládání a rekonstrukce zahrad
-      odstranění plevele
-      výsadba okrasných dřevin a vzrostlých stromů
-      pokládání travnatých koberců
-      horolezecké práce a kácení rizikových stromů
-      likvidace pařezů frézováním